Vaststellen schade

Als booteigenaar loopt u risico op schade aan uw kostbare bezit. Denk hierbij aan zinken, brand, aanvaring, stranding, motorstoring, diefstal of inbraak. Zodra er schade aan uw boot ontstaat dient u dat direct aan uw verzekeringsmaatschappij te melden. Deze zal op haar beurt een eigen of externe schade-expert willen benoemen die de schade aan uw boot zal vaststellen.

Dit onderzoek naar de schadeoorzaak en hoogte van de schade kunt u ook zelf laten uitvoeren, zonder verdere consequenties. De verzekeraar is immers bij wet verplicht de redelijke kosten van het vaststellen van de schade aan u te betalen. De uitkomst van de expertise is geheel afhankelijk van diens mening over schadeomvang en al dan niet gedekte schadeoorzaak en interpretatie hiervan door uw verzekeraar.
 

Objectieve schade expert voor correcte afwikkeling

Waarom een eigen expert of een contra-expert? Verzekeringsmaatschappijen werken met eigen experts of expertisebureaus waarmee een vaste relatie wordt onderhouden en een voor de verzekeraar, positieve schadestatistiek wordt gerealiseerd. Het spreekt voor zich dat deze expertisebureaus in grote mate afhankelijk zijn van de verzekeraar. De expertisebureaus worden ingehuurd door de verzekeraar en krijgen ook van hen betaald. Dat dit op gespannen voet staat met het begrip Onafhankelijk spreekt voor zich. Maar juist een objectieve benadering van uw schade is, naast kennis, de hoofdvoorwaarde voor de correcte schadeafwikkeling.

In dit schadeafwikkelingsproces bent u, als niet ervaringsdeskundige, de onderliggende partij, terwijl de in de polis genoemde begrippen als dagwaarde, onvoldoende zorg en bewijslast, ruimte laten voor een eenzijdige interpretatie. Waarborg voor correcte schadeafwikkeling is gelijkwaardigheid van partijen waarbij uw recht op passende schadeloosstelling voorop staat. In dit proces is inschakeling van een eigen contra-expert, met deskundigheid van de materie en procedure, van onderscheidend belang.


​Terug naar overzicht