Koop geen pleziervaartuig zonder CE!!

Waar moet u nu op bedacht zijn bij aankoop van een pleziervaartuig?
In 1998 is de wet pleziervaartuigen van kracht geworden voor pleziervaartuigen tussen de 2.5 en 24 meter. 

Alleen een schip dat volgens de Europese veiligheidsnormen is gebouwd voldoet aan de eisen van de wet pleziervaartuigen en mag worden gemerkt met een CE markering.

Een pleziervaartuig dat aan de eisen van de wet pleziervaartuigen voldoet is te herkennen aan:

  1. Een bouwersplaatje met de CE markering aangebracht op een duidelijk zichtbare plaats vanaf de stuurstand.
  2. De CIN code die aan stuurboord op de spiegel moet zijn aangebracht;
  3. Bij het vaartuig moet een gebruikers handleiding en (4) een verklaring van overeenstemming worden geleverd.
     

CE-markering is wettelijk verplicht

De CE-markering, de CIN-code en de gebruikers handleiding zijn wettelijk verplicht. Een verkoper mag u geen nieuw vaartuig of een nieuw geïmporteerd vaartuig, aanbieden zonder deze zaken. Doet hij dit toch dan is hij in overtreding. U als koper moet zich dan afvragen of het schip wel veilig is en u moet bedenken dat een vaartuig zonder CE later slecht te verkopen is. 
 

Pleziervaartuigen importeren buiten Europa

Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan u helpen met het gehele traject CE markering. Met name het post Construction traject. Dit is het traject dat moet worden doorlopen wanneer een pleziervaartuig van buiten Europa, binnen Europa op de markt wordt geplaatst.

U koopt bijvoorbeeld als particulier een pleziervaartuig in Amerika van een particulier. Dit vaartuig wordt dan bij invoer aangemerkt als nieuwbouw en behoort dan een CE markering te hebben. Dus ook als u een gebruikt pleziervaartuig koopt buiten de EU dan dient u voor de CE-markering te zorgen wanneer u dit vaartuig op de markt brengt. Bedenk goed wat uw positie is betreffende aansprakelijkheid op het moment dat u een pleziervaartuig verkoopt zonder CE-markering!!!


​Terug naar overzicht