Waarom keuren?

Liefde maakt blind. Een vakkundige, objectieve onafhankelijke blik kan de ogen openen. Buiten dit emotionele aspect is er ook een belangrijk juridisch aspect. Een verkoper van een zaak (plezierjacht) heeft een mededelingsplicht voor verborgen gebreken. Een koper daarin tegen heeft een onderzoeksplicht. Voorkom problemen en laat Van Baars Expert Pleziervaartuigen door middel van een vakkundige rapportage een onafhankelijk en objectief oordeel geven.

Van Baars Expert Pleziervaartuigen toegedreden tot HISWA vereniging
Het is zover, wij zijn HISWA-lid!  Wij zijn erg blij met de toelating en kunnen hierdoor onze dienstverlening verder professionaliseren. Met name de interactie tussen de collega’s en ook de Hiswa zelf zal hier zeker aan bijdragen! lees verder
Weer meer regeldruk?!
lees verder

lees verder
Website door Buro TARGET